กลุ่มนโยบายและแผน   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  
  
บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน
เว็บไซต์ สพท.ชบ.2

ข้อมูลโรงเรียน สพท.ชบ.2


รวมฐานข้อมูล


บุคลากร สพป.ชบ.2

แผนฯสพป.ชลบุรี เขต 2
รวมเว็บไซต์งานแผน
 สำนักนโยบายและแผน
 ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ.
 Data On Web
 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.
 สำนักติดตามและประเมินผล 
 สำนักเทคโนโลยีฯ สทร.
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 สำนักงบประมาณ
 ระบบบริการข้อมูลประชากร
 สำนักบริหารยุทธศาสตร์ฯ 5
 ราชกิจจานุเบกษา
 แผนที่กรมทางหลวง
 สำนักงาน ก.พ.
 สำนักงาน สพร.
 ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
 สำนักงาน ก.ค.ศ.
 คุรุสภา
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
งานก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม
- WEB LINK -
ข้อมูลส่วนตัว: PerryHdx
โฮมเพจส่วนตัว: http://myanmarforumonline.com/vanilly/profile/LillianaC
หลักแหล่ง: Italy, Casalgiate

ลายเซ็น:
Feel free to visit my web site <a href="http://myanmarforumonline.com/vanilly/profile/LillianaC">endorev American muscle Supplements</a>

ข้อมูลเพิ่มเติม::
&X41;rmando іѕ the idеntify h&X65; &X6c;oves
to be called with dе&X73;pite the &X66;act t&X68;at it is not &X68;is bеgіnni&X6e;g nаme.
Some timе bawck &X68;e selec&X
สถานะปัจจุบัน: ไม่ได้ใช้งาน

ความเห็น ทั้ง 10 โดย PerryHdx:

การส่งเรื่องทั้ง 10 โดย PerryHdx:
กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
สำนักงาน :ถนนพนัสนิคม-ทุ่งเหียง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านช้าง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

เบอร์โทรศัพท์ : 0 3847 4630 - 5 ต่อ รอง ผอ.เขต ดูแลกลุ่ม 121 เจ้าหน้าที่ 122 โทรสาร : 0 3847 4636  ผู้ดูแลระบบ : นางสาวธนสร  ดีศรี  mailto : glairung24@yahoo.com